Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser i Power House Aarhus

1. Medlemskab:

 1. Ved oprettelse af medlemskab skal oplyses følgende: Navn, adresse, e-mail, dansk telefon nr., CPR nr. og bankoplysninger.
 2. Dit medlemskab er personligt og må derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.
 3. Centeret må kun benyttes i det omfang dit medlemskab indebærer.
 4. Ændringer i medlemsoplysninger som f.eks. Adresse eller bankoplysninger, skal strakt meddeles Power House Aarhus.
 5. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.
 6. Minimumsalderen for medlemskab i Power House Aarhus er 14 år.
 7. Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med, og til en hver tid følge, de gældende Husets regler.

2. Medlems App / Medlems kort

 1. Medlems App / medlemskort skal medbringes og indlæses ved døren for at få adgang til centeret.
 2. Medlems App / medlemskort er personlig og må derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Overtrædelses vil medføre gebyr og øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.
 3. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Power House Aarhus, som udsteder et nyt mod gebyr på kr. 50,00.
 4. Power House Aarhus er ikke ansvarlig for tekniske problemer ved for eksempel indscanning, tekniske fejl i App eller i medlemmets egen smartphone.
 5. Power House Aarhus vil kunne kræve, at medlemmet i nogle tilfælde fremviser billedlegitimation i forbindelse med ophold i centeret.

3. Betaling

 1. Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Power House opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Power House Aarhus sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.
 2. Kontantmedlemskab kan kun købet fysisk i centeret og minimum 3 måneders forudbetalt.
 3. Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Power House Aarhus.
 4. I tilfælde af tilgodehavende, vil Power House Aarhus som hovedregel godskrive sådanne beløb. Hvis medlemskabet er ophørt pga. brud af ’Husets regler’, vil tilgodehavende beløb ikke blive refunderet. Refundering kan kun ske til dansk bankkonto.
 5. Gavekort eller værdikupon til Power House Aarhus kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter. Klippekort har en løbetid på 12 måneder og kan ikke refunderes eller byttes.

4. Varighed / Bero / Ændring af: Medlemskab

 1. Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den betalte periode udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.
 2. Bero periode i Power House Aarhus kan kun ske fysisk i centeret, i centerets bemandingstid. 
 3. En bero periode koster 50kr. i måneden, i den aftalte periode og der er ingen begrænsninger på, i hvor lang tid et medlemskab kan være på bero.

5. Opsigelse

 1. Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode.
 2. Opsigelse kan kun ske ved fysisk fremmøde i centeret eller via E-mail til info@powerhouseaarhus.dk. Det er ikke muligt at opsige medlemskabet på anden vis.
 3. Opsigelse kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.
 4. Et medlemskab på bero kan ikke opsiges uden først at aktiveres, hvorefter opsigelsesperioden gælder.
 5. Hvis der opstår tvivl om hvorvidt medlemskabet er opsagt, påhviler det medlemmet / anden betaler, at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet.

6. Ændringer i priser og medlemsbetingelser

 1. Power House Aarhus forbeholder sig retten til prisændringer. Dette vil blive varslet via E-mail senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.
 2. Power House Aarhus forbeholder sig retten til at ændre medlemsbetingelserne. Dette vil oplyses via digitale kanaler.

7. Fortrydelsesret

 1. Ved køb af medlemskab har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag aftale om medlemskab blev indgået.
 2. Hvis medlemmet benytter sig af faciliteterne i Power House Aarhus, frafalder de 14 dages fortrydelsesret.
 3. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal medlemmet inden udløb af fortrydelsesretten, give Power House Aarhus en utvetydig erklæring herom via e-mail.

8. Personskade og ansvarsbegrænsning

 1. Al ophold i Power House Aarhus sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Power House.
 2. Power House Aarhus tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke, træning eller andre besøgendes handlinger.
 3. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis medlemsmuligheder for at benytte Power House Aarhus er nedsat som følge af istandsættelse- eller vedligeholdelsesarbejde, skader / beskadigelse, reparationer / rengøring / sundhedsmæssige- eller hygiejnemæssige tiltag, eller andre driftmæssige handlinger.

9. Videoovervågning

 1. Der vil være videoovervågning i hele centeret. Formålet med video overvågning er at forbygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer samt øvrige gæster.
 2. Produkter i cafeområdet vil være videoovervåget for at sikre korrekt betaling fra besøgende. Ved manglende eller forkert betaling pålægges gebyr.
 3. Power House Aarhus er ikke ansvarlig for tekniske fejl ved betaling.

10. Personoplysninger / Informationer / Nyheder

 1. Ved indmeldelsen giver du lov til, at Power House Aarhus må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Power House.

11. Holdtræning.

 1. Medlemmet må kun deltage på hold hvis holdet er booket, samt medlemskabet tillader dette- eller ved køb af en gæste-holdbilet.
 2. Hvis du ikke kan overholde din bookede tid til holdtræning, skal du melde afbud minimum 2 timer før holdstart. Glemmer du at melde afbud, trækkes et gebyr ved PBS medlemskab / automatisk kortbetaling.
 3. Power House Aarhus forbeholder sig retten til af afmelde et hold senest 2 timer før holdstart ved for eksempel manglende deltagere, tekniske problemer eller sygdom.

Denne version af medlemsbetingelser for Power House Aarhus er gældende fra December 2022.

Spørgsmål?

Kontakt os

Kontakt Power House Aarhus via. nedenstående kontaktformular. 
Vi vender retur hurtigst muligt!

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.